Od początku powstania firmy wiodącym rodzajem działalności jest transport i sprzedaż towarów masowych, materiałów budowlanych oraz węgla. Swoje usługi świadczymy na terenie całego kraju jak również Unii Europejskiej. Posiadamy wymagane licencje na wykonywanie transportu krajowego, jak i międzynarodowego oraz ubezpieczenia OCP przewoźnika i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.