Stabilizacje gruntu

Celem przeprowadzenia procesu stabilizacji gruntu jest uzyskanie najlepszych możliwych parametrów wytrzymałości podłoża. Proces stabilizacji gruntu pozwala uzyskać podłoże ulepszone, podbudowę zasadniczą lub pomocniczą. Jest to proces technologiczny polegający na wymieszaniu gruntu ze spoiwem, po jego uprzednim rozdrobnieniu i przy wilgotności optymalnej. Obejmuje wymieszanie gruntu ze spoiwem hydraulicznym dla osiągnięcia odpowiednich parametrów wytrzymałościowych: mieszanie spoiwa i gruntu rodzimego, wbudowanie dostarczonej mieszanki.

Stabilizacja gruntu ma zastosowanie podczas wzmacniania i ulepszania podłoży drogowych, budowy parkingów, ścieżek rowerowych, placów manewrowych czy dróg leśnych, w wykonywaniu podbudowy pod fundamenty obiektów przemysłowych, wzmacnianiu podłoży pod posadzki, składowiska i nie tylko. Wyróżnia się metody wykonania takie jak stabilizacja gruntu cementem, stabilizacja gruntu żużlem, popiołami lotnymi, spoiwem drogowym (spoiwa hydrauliczne), a także wapnem lub ziarnistym dodatkiem hydrofobowym.

Man-Trans – stabilizacje gruntu – Śląsk

Firma Man-Trans ze Śląska realizuje kompleksowe usługi specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do stabilizacji podłoża.

Wykonujemy prace stabilizacyjne na terenie Śląska i okolic. Dysponujemy własną bazą transportową oraz posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Do każdego zlecenia podchodzimy w indywidualny sposób, dobierając optymalne rozwiązania. Tym co nas wyróżnia, jest solidność, terminowość oraz profesjonalizm.
Posiadany sprzęt budowlany i doświadczenie pozwalają nam wykonać na najwyższym poziomie wszystkie niezbędne prace z zakresu stabilizacji gruntu. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami usługi, zapraszamy do kontaktu.